Seks uker etter ankomst til Norge er den første laksen nå satt ut i havfarmen «Jostein Albert». Det skriver Nordlaks på sine hjemmesider fredag. – Frem til