Det fremgår av et vedtak på Karantenenemdas nettsider. Ifølge