Rett før helgen overleverte Aas Mek. Verksted «Horda Pioneer» til det nye brønnbåtrederiet Hordalaks Holding. Nybygget er av verftets eget design med type betegnelsen AAS 3002 ST med en lastekapasitet på 3000 kubikkmeter. Dette er fordelt