Marine Harvest Norway AS søkte 15. april 2016 om 8 utviklingstillatelser for å realisere konseptet "Marine Donut".

Fiskeridirektoratet gav tilsagn om 1.100 tonn biomasse til å prøve ut teknologien. Vedtaket ble påklaget til Nærings- og fiskeridepartementet.

Departementet har i dag gitt avslag på klagen og opprettholdt Fiskeridirektoratet sitt vedtak i saken.

"Marine Donut" er en lukket, smultringformet merdkonstruksjon i sjø. Det omsøkte konseptet omfatter fem slike enheter. Fisk på 3 kilo skal settes ut i anleggene og oppdrettes videre frem til slakt.

Direktoratet mente at det ikke var behov for mer enn én enhet for å utvikle og teste om teknologien fungerer.

Marine Harvest påklaget vedtaket når det gjelder spørsmål om biomasse, og mente at det ikke er tildelt tilstrekkelig antall tillatelser ut fra det som er driftsmessig nødvendig for å gjennomføre prosjektet.

Videre vises det til at systemet med Marine Donut består av flere enheter og at det ikke er mulig å validere konseptet med én enhet. Det anføres også at Fiskeridirektoratet ikke har tatt hensyn til den biologiske, tekniske og økonomiske risikoen i prosjektet.

Direktoratet opprettholdt sitt vedtak, og sendte saken videre til departementet for klagebehandling.

Departementet konkluderer at det ut fra hensynet til utvikling av teknologien og ut fra økonomiske betraktninger, kan tildeles inntil 1.100 tonn til dette prosjektet, til utvikling av en produksjonsenhet, i tråd med Fiskeridirektoratets vedtak.

Departementet avslår derfor klagen til Marine Harvest.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook,Linkedin ogTwitter, ellerabonner på vårt daglige nyhetsbrev.