Selskapet hadde i januar 2017 søkt om syv utviklingstillatelser til konseptet «Akvarium», hvor planen var å bygge om ordinære bulkskip til lukkede oppdrettsanlegg. Fiskeridirektoratet avslå søknaden i april 2018, og mente at