Det kommer frem i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) 17. juli.

– Av ulike årsaker har enkelte selskaper oversittet fristene for å delta i kjøp av laksevekst. Nå endrer vi tidsfristene slik at næringsaktører som ennå ikke har meldt seg får en ny mulighet, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigstsen i pressemeldingen.

Han mener at desto flere selskaper som tar del i veksten, desto flere steder langs kysten kan få økt verdiskaping og sysselsetting.

Flere har stått over fristen

Ifølge NFD har det vist seg at enkelte selskap har oversittet fristene for å melde seg på auksjonen for økt produksjonskapasitet for oppdrett av laks, ørret og sjøørret etter trafikklyssystemet ble innført.

Derfor endrer nå NFD den såkalte auksjonsforskriften og kapasitetsjusteringsforskriften, med nye friser.

Den nye fristen for å melde deltagelse i auksjonen som skal avholdes 18. august vil være tirsdag 21. juli.

«Ny frist for selskap som har oversatt fristen for å kjøpe vekst til fastpris, eller såkalt unntaksvekst, vil være 24. juli. Disse endringene medfører ikke noen endring i det samlede volumet som blir tilgjengelig for salg», heter det i pressemeldingen fra NFD.