«I lys av koronasituasjonen har Nærings- og fiskeridepartementet for tiden tidspunktet for gjennomføring av auksjonen til vurdering. Vi har i den forbindelse bedt næringens organisasjoner vurdere om det