Noe som kan synes som en detalj i en forskrift om fiskekvalitet engasjerer fra merdkanten til regjeringen. Og det stopper ikke