51 kreditorer leverte krav på tilsammen 22,5 millioner kroner etter konkursen. Ifølge boinnberetningen var det ikke dekning for noen av disse kravene.

De 16 ansatte har fått sine lønnskrav dekket av NAV lønnsgaranti.

Lerow, med adresse Dolmøya på Hitra, meldte oppbud 21. januar i fjor etter at Danske bank ikke ville gi nye lån for å refinansiere driften, som selskapet trengte for å kunne drive videre.

Ingen kritikk mot forretningsførselen

Bostyrer konkluderer med at det ikke er avdekket straffbare forhold, og finner ingen grunn til at daglig leder Hallgeir Ivan Bremnes skal gis konkurskarantene.