51 kreditorer leverte krav på tilsammen 22,5 millioner kroner etter konkursen. Ifølge boinnberetningen var det ikke dekning for noen av disse kravene. De 16 ansatte har fått sine lønnskrav