FAKTA om ILA
  • Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig, smittsom virussykdom hos laks.
  • Forekomst av eller mistanke om ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.
  • ILA forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.
  • Viruset er ufarlig for mennesker.
  • Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.
  • Mistanke eller påvisningen av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia eller New Zealand.
  • Det kan heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som, før opprettelse av kontrollområde med bekjempelsessone, ligger 10 km eller nærmere lokaliteten. Etter at kontrollområdet er blitt opprettet rundt lokaliteten, kan det ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger i kontrollområdet.

Mattilsynet har fredag fastsatt en bekjempelsessone for laksesykdommen ILA som er større enn det Mowi mener er nødvendig. Dermed må de unnlate å sette ut fisk på to lokaliteter i Kvænangen kommune i Troms, noe som gir store følger.

Som IntraFish skrev tidligere i uken, kan det føre til at 45 ansatte blir permittert. Dette er både ansatte på sjø, og på slakteriet i Jøkelfjord, som vil få lavere aktivitet som følge av bortfall av volum.

– Det er rimelig arrogant at Mattilsynet ikke vil sitte ned og møte oss for å diskutere en sak som potensielt berører nær 50 arbeidsplasser, sier Nævdal-Bostad til IntraFish fredag ettermiddag.

– Hoppet bukk over innspill

Det var tidlig i juli at selskapet fikk påvist laksesykdommen ILA på lokaliteten Fjellbukt. Lokaliteten blir tømt. Striden mellom Mowi og Mattilsynet går på hvor stor bekjempelsessonen rundt lokaliteten skal være.

Mowi mener at 5 kilometer er tilstrekkelig, mens Mattilsynet vil ha større.

– Det er graverende og lite tillitvekkende at de nærmest over natten innfører en ny forvaltningspraksis som endrer rammevilkårene våre dramatisk, sier Nævdal-Bolstad.

Ifølge ham har vanlig praksis vært 5 kilometer. Om dette fortsatt gjaldt, ville Mowi ha kunne brukt lokaliteten Kvitberg som ligger lenger inn i fjorden.

– Det er bare vi som har lokaliteter i området. Nærmeste andre oppdretter er rundt 20 kilometer unna, sier han videre.

Følger opp juridisk og politisk

Kommunikasjonsjefen sier at de ikke gir opp kampen.

– Vi har nettopp fått forskriften, og skal finlese den, men det virker som at Mattilsynet har hoppet bukk over våre faglige innspill, og hvilke konsekvenser det gir for Kvænangen kommune. Mattilsynet har i denne omgang sagt sitt, men vi kommer til å følge opp saken juridisk og politisk. Det vil forundre oss veldig om folk vil akseptere en forskrift fra Mattilsynet som vil sette nær 50 arbeidsplasser i spill, når vi faglig kunne hatt en forsvarlig produksjon i Kvænangen, sier han.

– Blir det permitteringer som varslet nå?

– Vi skal følge opp saken, og håper at vi får en ordning på det. Så må vi se etter reservelokaliteter, noe som ikke er en enkel jobb i de områdene. Det vi sa om permitteringer er absolutt ikke skremselspropaganda, men vi vil strekke oss veldig langt for å unngå det. Det forutsetter at noen tar grep, og får endret forskriften til Mattilsynet.

IntraFish har ringt begge som står oppført som kontaktpersoner i meldingen fra Mattilsynet. Hos en av dem fikk vi en automatisk beskjed om at vi hadde ringt utenfor kontortid (kl. 15:05) mens den andre svarte ikke.

Kart over aktuell bekjempelsessone og overvåkningssone i Kvænangen. Foto: Mattilsynet

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.