Han er direktør havbruk i Sjømat Norge, og har ledet en styringsgruppe som har jobbet med eierskap til data.

Sjømat Norge har jobbet tett med flere aktører fra landbruket om temaet. Av dem fikk de høre en skrekkhistorie på hvordan det kan gå om eierforhold ikke er avklart.

- Når en kjører med en ny traktor, kartlegges automatisk jordsmonnet slik at produksjonen kan optimaliseres. Vi fikk høre på eksempel på at dersom bonden skulle skifte traktormerke, fikk han ikke med seg informasjonen som han selv hadde vært med å bygge opp om sin egen mark, sier Grøttum.

- Sett krav

Sjømat Norge-direktøren mener at det er svært viktig at sjømatprodusentene setter et tydelig krav til sine leverandører.

- Det er produsenten selv som skal eie dataene sine. Det må de være helt tydelige på, sier han.

Organisasjonen vil nå jobbe med å få laget kontrakter hvor dette er standarden.

Ulike løp, offentlig privat samarbeid

Som IntraFish tidligere omtalt, har de tre næringsorganisasjonene i sjømatsektoren sammen med ulike offentlige aktører har igangsatt et offentlig privat samarbeid (OPS) om digitalisering i havbruksnæringen.

Prosjektet har fått navnet OPS Sjømat.

- Vi ser at det er behov for en koordinering av de ulike digitaliseringsinitiativene. Spørsmålet er hvem som kan ta en slik rolle. Vi mener at næringen og forvaltningen sammen skal ta den rollen, noe som er bakgrunnen for den OPS’en, sier Grøttum.

En egen prosjektansvarlig er nå engasjert.

Tre prioriteringer

I OPS Sjømat skal de primært jobbe med tre forhold;

  • Avklaring og bevisstgjøring av eierskap av data
  • Standardisering
  • Etablere en god infrastruktur for informasjonsutveksling

- Vi kjører tre parallelle løp. I løpet med eierskap av data har vi nå også utarbeidet en rapport, sier Grøttum.

Rapporten er publisert på organisasjonens nettsider.

Flere hensyn

I en nettsak Sjømat Norge har publisert om saken, siteres blant annet generalsekretær Sigrid Hjørnegård i Norges Bondelag på følgende:

- Offentlig bruk av data er derfor normalt en «bi-aktivitet» knyttet til tilsyn, støtteordninger og annen forvaltning. Det samme gjelder teknologileverandørers bruk av data til beslutningsstøtte. Offentlige etater, ulike leverandører og andre samarbeidspartnere har derfor i utgangspunktet ikke noe eierskap til dataene knyttet til produksjonen.

Noe av dataene vil likevel bli offentliggjort som følge av offentlighetsloven. Da er det imidlertid begrenset av både GDPR og konkurransehensyn.

- Bruk av data i verdikjedene gjør bransjene mer effektive. I hele verden jobbes det for å bruke data på en måte som automatiserer og optimalisere prosesser, og som fører til digital transformasjon både i det offentlige og private. Det er i den sammenheng nødvendig for både sjømatnæringen og landbruksnæringen, men også for øvrige næringer, å avklare hvem som eier dataene som samles inn, brukes og gjenbrukes i ulike sammenhenger, sier direktør i Brønnøysundregistrene Lars Peder Brekk i meldingen på Sjømat Norges nettsider.