Fire vinnere i to klasser ble under festmiddagen fredag kveld kåret og behørig feiret på Ewos sin store nyttårskonferanse i Tromsø.

Til sammen åtte oppdrettslokaliteter var nominert. De nominerte ble presentert under konferansen tidligere på dagen.

VINN, som konkurransen heter, arrangeres i januar i år for ellevte gang på rad av fiskefôr-produsenten Cargill Aqua Nutrition, som eier Ewos-navnet.

Konkurransen retter seg mot folk som jobber på merdkanten - de som daglig klarer å få til gode produksjonsresultater.

60 millioner fiskeindivider

Total 68 lokaliteter med til sammen rundt 60 millioner fiskeindivider har vært med i kåringen denne gang. Det er mer enn noen gang tidligere.

Konkurransen heter «To regioner og to klasser». Vinnere kåres for området Finnmark og Troms, pluss for området Nordland og Trøndelag.

De to klassene er for:

  • Laks satt ut høsten 2018, såkalt nullåring (fisk som ikke er fylt ett år fra klekking til utsett). Betegnelsen er 18-generasjonen smolt nullåring (18 G S0)
  • Laks satt ut våren 2019, såkalt ettåring (fisk som har gått over ett år i settefiskanlegg før den settes ut på vårparten). Betegnelsen er 19 G S1 (altså 19-generasjonen smolt ettåring).

Kriteriene

Vinnere kåres ut fra best tilvekst, best fôrutnyttelse og høyest overlevelse. Tilvekst og fôrutnyttelse er blant de viktigste biologiske måleparameterne for havbruk. I tillegg er overlevelse viktig fordi den virker direkte inn på lønnsomheten, og er en viktig indikator på fiskevelferd.

- VINN framhever gode produksjonsresultater og oppdrettere som daglig jobber med fisken for at den skal leve et godt liv i merdene, heter det i utlysningsteksten.

Her ser du Ewos sin film av vinnerne i klasse vårfisk 2019 Trøndelag og Nordland - Kobbvåglaks, lokalitet Brennholmen:

Fire lokaliteter av 68

VINN-er 18G S0 Finnmark og Troms (høstfisk) er Kleiva Fiskefarm/Gratanglaks sin lokalitet Kjøtta Vest i Harstad kommune i Troms.

Lokalitetsansvarlig er Håvard Nilsen som også mottok prisen på Nyttårskonferansen.

Nominert var også Grieg Seafood Finnmark sin lokalitet Olaneset i Loppa kommune i Finnmark.

Vinner 18G S0 Nordland og Trøndelag (høstfisk) er Nova Sea sin lokalitet Rendalsvik i Meløy kommune i Nordland. Lokalitetsansvarlig er Raymond Doyle Jensen. På Nyttårskonferansen mottok Johnny Hansen prisen.

Nominert var også Ervik Laks og Ørret sin lokalitet Aursøyva i Frøya kommune i Trøndelag.

Vinner 19G S1 Finnmark og Troms (vårfisk) er Lerøy Aurora sin lokalitet Årøya i Lyngen kommune i Nord-Troms. Lokalitetsansvarlig Niklaes Damkær Thomsen tok mot prisen.

Nominert var også Sørrollnesfisk/ Northern Lights Salmon sin lokalitet Enkeltstein i Ibestad kommune i Troms.

Vinner 19G S1 Nordland og Trøndelag (vårfisk) er Kobbvåglaks sin lokalitet Brennholmen i Herøy kommune i Nordland. Lokalitetssjef er Frode Mathisen. Jan Terje Mikalsen tok mot prisen.

Nominert var også SalMar Farming sin lokalitet Hallarøy i Frøya kommune i Trøndelag.

Les også:

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.