Viteq Farming søkte om 32 utviklingstillatelser til oppdrettskonseptet Viteq ZeroZero. Det er en flytende og lukket konstruksjon for