Totalt vart det slakta 1.345.319 tonn laks og aure (rund vekt) i Noreg