Det fremgår av vedtaket om dispensasjon til kvalitetsforskriften som rederiet fikk 16. mai. På ettermiddagen den 16. mai