I sommer varslet alle oppdretterne i produksjonsområde 4 (PO4) at de ville saksøke staten, etter at trafikklyssystemet ble innført. Bakgrunnen for søksmålet er at oppdretterne mener grunnlaget for systemet