Tekniske detaljer
  • Båten er utstyrt båten med to kraner fra Palfinger (PK 90002 og PK 41002). Det gir stor kapasitet til å utføre tyngre operasjoner.
  • Bløggeanlegget krever mye strøm, så båten har to generatorer som til sammen genererer rundt 300 kilowatt.
  • Broløsninga i styrhuset er basert på frittstående «podder» med plass til alt av navigasjons- og kontrollutstyr. Det skal gi god oversikt, større bevegelighet og bedre HMS om bord.
  • Ballastsystemet er basert på elektrisk aktiverte ventiler med kontroll fra styrhuset. Slik har man til enhver tid full kontroll på ballastering av båten etter hvert som bløggeanlegget fylles og tømmes.

– Vi vet jo at teknologien fungerer, men vi ser frem til å høste erfaring og kunnskap vi kan ta med oss videre, sier operasjonssjef på Remøys akvaavdeling, Robert Søviknes, i en pressemelding.

Spent er også Moen Marins tekniske sjef Torfinn Hansvik. Han gleder seg til å se hvilke muligheter næringa vil gripe med den nye båten.

Dette er tross alt den første 15x12-katamaranen i verden med eget bløggeanlegg, sier han.

Fikk en utfordring

Da Remøy Management trengte en bløggebåt, kom de nettopp til Moen Marin med en utfordring: Er det mulig å plassere prosessanlegget rett på en servicebåt?

Svaret var ja:

– Dette er en nytenkende måte å gjøre det på, og resultatet er en helt unik fleksibilitet, sier Hansvik i pressemeldingen på vegne av Moen Marin.

– En optimal bløggeprosess på merdkanten kan være et viktig bidrag både til økt fiskevelferd og redusert dødelighet, i tillegg til å øke kvaliteten på sluttproduktet. Du reduserer unødvendig håndtering av fisken, og at fisken er så kvikk som mulig rett før bløgging, har god effekt på kvalitet og holdbarhet.

Ikke bare en bløggebåt

Hansvik tror at båten de nå skal levere, kan være et viktig bidrag til akkurat det:

– Vi har laget en båt som gjennom anlegget på dekk har solid kapasitet på bløgging, men med en tradisjonell servicebåt i bunn. Det betyr at dersom behovene skulle endre seg, kan du fjerne bløggeanlegget og utføre vanlige driftsoppgaver. Det gir en enestående fleksibilitet, mener han.

Hos Remøy Management, som bestilte båten, er de godt fornøyde.

– Vår kjernevirksomhet er bløgging og avlusing, men mange av dagens kunder har oppgaver som også krever en mindre servicebåt. Denne kan fylle begge roller, sier Robert Søviknes.

Bløggeanlegg fra øverste hylle

Det er Optimar som leverer selve prosessanlegget ombord.

– Sluttresultatet er en båt som er rigga for alle formål og scenarier. Hele leveransen er bygget opp som et vanlig slakteri, og følger alle de samme kravene som gjelder på et landslakteri. Dette er fiskevelferd av høyeste standard, med dobbel sikring gjennom el-bedøving og bløggemaskin, forteller salgssjef i Optimar, Hans Thunem, i pressemeldingen.

Gode kvaliteter for de ansatte

Det er også lagt vekt på at de ansatte om bord på båten skal trives godt på sin nye arbeidsplass.

–Når mannskapet trives, gjenspeiles det også i kvaliteten på produktene, sier Søviknes.

Den 15x12 meter store katamaranen har blant annet et betydelig større dekksareal enn en båt på 15x10. I tillegg har den 4 lugarer – 2 tomannslugarer og 2 enmannslugarer.