Det viser gjennomsnittet av estimater fra inntil 11 meglerhus innhentet av Infront for TDN Direkt. For helåret 2020 ventes