Torsdag klokken 09.30 startet Fiskeridirektoratet auksjonen av lakse- og ørrettillatelser på vegne av Nærings – og fiskeridepartementet.

Dette til tross for sterke oppfordringer fra næringsorganisasjonene om å utsette auksjonen. Forslaget om å innføre grunnrente i havbruk har ført til investeringsstopp hos flere av oppdrettsselskapene og flere har sagt at de ønsker å vite hva de endelige rammevilkårene blir før de investerer i mer vekst.

Sjømatorganisasjonene fikk onsdag morgen et svar fra Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran om at de velger å kjøre auksjonen som planlagt.