Fredag morgen offentliggjorde Grieg Seafood sin årsrapport. Der beskriver det bergensbaserte oppdrettsselskapet hvordan koronapandemien, med nedstengningstiltak og færre kunder ved restauranter og hoteller har rammet virksomheten deres rundt omkring i verden:

– Pandemien har vist oss hvor motstandsdyktig vår relativt unge industri har blitt.