Lakseoppdretterne er uten tvil glade for å ha lagt tredje kvartal bak seg etter at koronaviruset har påvirket både etterspørsel, pris og distribusjonskanaler.

– Tredje kvartal har vært preget av at prisene har vært lave, samtidig som at kostnaden er blitt høyere enn de var for et år siden på grunn av en svak valuta og biologiske utfordringer. Det mest imponerende er det Salmar klarer å levere i Midt-Norge, som er enormt mye bedre enn alle andre.