Håndtering av rømmningshendelser var en av de største utfordringene oppdretterne møtte på i 2019. Bare i Norge rømte det