– Dagens krav til rapportering oppfattes som uklare, omfattende og til dels overlappende, sa Øyvind Lie under oppstartsmøtet for det offentlig – private samarbeidet om digitalisering av havbruksnæringen. Han leder kyst– og havbruksavdelingen i direktoratet.