Da fargeleggingen av de 13 produksjonsområdene ble gjennomført i februar fikk to av områdene rød farge (PO4 og PO5). De måtte ta ned produksjonskapasiteten sin med 6 prosent fra og med tirsdag 4. august.

Aktørene i PO4 (som går fra Nordhordland til Stadt) har som kjent gått sammen om et søksmål mot staten, som ble fremmet denne uken. Oppdretterne er uenige i grunnlaget for at de fikk nedtrekk, og stiller en rekke spørsmål om det vitenskapelige grunnlaget som er lagt til grunn for beslutningen.