Alsaker fjordbruk venter spent på brønnbåten «Kristoffer Tronds», som får en brønnkapasitet på mer enn 5.000 kubikkmeter. Det nye fartøyet