I dag kom en fersk rapport om hvordan myndighetene kan legge til rette for videre teknologiutvikling i havbruksnæringen.

Den er laget av Menon på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet.

– Vi trenger ny teknologi i havbruksnæringen. Derfor ba vi Menon om å utrede mulige teknologiordninger. Jeg ser frem til å gå gjennom rapporten, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.