Fiskeindustrien har hatt gunstige regler for bruk av permitteringer. Der man har sluppet å betale lønnen til permitterte ansatte i de første 15 dagene. Da flere selskap varslet permitteringer i forbindelse med grunnrenteskatten varslet regjeringen at de ville se på regelverket.

Dagens permitteringsregler ble innført i bakgrunn på råvaretilgangen på tradisjonelt fiske.

– Mye har endret seg siden den gang. Over tid er oppdrettsfisk i økende grad tatt i bruk i fiskeindustrien, slik at den delen av næringen har fått en mer stabil råstofftilgang.