Etter å ha jobbet med alger og plankton i 15 år, bestemte forskningsinstituttet Sintef seg for å satse på feltet med selskapet C-Feed. I dag har bedriften 11 ansatte med hovedkontor i Vanviken, rett over fjorden fra Trondheim.

Siden 2014 har selskapet utviklet og solgt levendefôr til oppdrettsindustrien. Nå satser de på produksjon av hoppekreps til en gjenopplivet torskeoppdrettsnæring.

Daglig leder i C-Feed Tore Remman.