– For norsk laksenæring i 2020 venter vi at mye av det vi har sett i 2019 fortsetter. Prisene ser ut til å holde seg sterke, sier Dag Sletmo. Han