Dovod Norge hadde i 2001 en omsetning på 131 millioner kroner. Etter det har det gått i en bratt bakke nedover. Dovod Norge tapte 45,4 millioner kroner etter skatt av en total omsetning