Droner er noe de fleste forbinder med små flyvende fjernstyrte objekter som kan brukes til lek, filming, eller i strid som små bombefly eller til ren overvåkning.

Andreas Morland har det siste året laget prototypen på en helt ny dronetype, en «svømmende» drone. Den er på cirka 50 centimeter og veier fem kilo og bare slippes ned i laksemerden.

Overvåker forholdene
Planen er at denne skal bevege seg rundt i oppdrettsmerder for å samle inn data om oksygenmengde, temperatur, saltinnhold og lysforhold. Dataene skal kunne brukes til å styre fôring av fisken, varsle om forhold som er gunstig for luseoppblomstring eller varsle om gunstige forhold for ulike laksesykdommer.

– Vi er i en utviklingsfase og Bremnes Seashore har kjøpt et system og skal teste ut en prototype. Vi håper å sette dronen i produksjon i slutten av året. Dronen skal gå opp og ned i merden og samle date om hvordan fisken har det, hva fisken i sjøen opplever. Vi vil kunne se sannsynligheten for lusepåslag, om fisken er på en dybde der lusen er for eksempel. Om det er lavt oksygeninnhold i sjøen fordøyer fisken dårlig og da kan det være en fordel å la være og fôre. Man kan se ut av dataene som måles om det er gode forhold for sykdomsutrbrudd, da kan det være lurt å sjekke , sier Morland.

Arkimedes
Dronen drives opp og ned i vannmassene ved at den endrer volum. Dronen skyver ut et stempel og blir større, da flyter den opp. trekker den seg sammen synker den.

Morland viser til Arkimedes lov, om legemers oppdrift i vann. Dronen samler inn data og sender dem via sms til Seasmart som samler informasjonen og behandler og analyserer data. Utfra analyser vil det bli gitt anbefalinger på web.

 Dronen kan også motta sms, for eksempel om å komme opp til overflaten og bli der for å bli plukket opp. I dag har Seasmart også gratistjenesten mærmeldingen.no, som angir værmeldinger for den enkelte laksemerd eller anlegg.

100.000 kroner
Morland har blant annet bakgrunn fra utviklingsavdelingen i Ocea og har drevet med utvikling av overvåkning tidligere. Han er utdannet ingeniør og har satset alle sparepengene det siste året på å utvikle dronen.

– Jeg har fått 300.000 kroner i støtte fra Innovasjon Norge og har ikke helt oversikt over hvor mye jeg privat har skutt inn. Rundt 100.000 kroner tenker jeg. Men jeg har brukt ett år på utvikling uten lønn. Tapt inntekt ett år har ført til at sparepengene nå begynner å ta slutt, sier Morland.

Han jobber nå med prissetting av dronen og regner med at den vil koste rundt 100.000 kroner per stykk. Om det blir månedsleie med solgte datatjenester og støtte eller en annen modell er ikke sikkert. Hver oppdrettsmerd krever en drone så potensialet kan være stort for dronen.

Første pilotforsøk gjennomføres i April
Oppdrettskonsernet Bremnes Seashore blir første oppdrettsselskap som skal teste ut prototypen av den nye dronen til Seasmart.

– Hvilke forventninger har dere til droner i laksemerdene?

– Vi er på jakt etter å måle oksygen og temperaturen i merdene. Dronen vil måle hele merden med en enhet i hele vannskiktet. Ideen er god, men det gjenstår jo å se resultatene etter pilotprosjektet, sier oppdrettssjef Geir Magne Knutsen i Bremnes Seashore.

– Hvorfor er det viktig å måle oksygen og temperatur?

– Det er for å forstå fiskens adferd og trivsel. Oksygen er det normalt godt med i sjøen, men er det mindre oksygen må kanskje fôringen reguleres i forhold til oksygenmengden, sier Knutsen.

Han sier at først blir det nå et pilotprosjekt som starter i april, men det er usikkert hvor lenge det varer.

– Det er ikke helt klart, men et halvt års tid, det er vanskelig å si. Så får vi se hva vi gjør videre etter pilotforsøket. I settefiskproduksjon er oksygenmåling brukt overalt. Det er like nyttig i sjø, sier Knutsen.

Bremnes Seashore har oppdrettsvirksomhet i ni kommuner i Hardanger, Sunnhordland og Rogaland. Hovedkontoret ligger i Øklandsvågen i Bømlo Kommune. Her ligger administrasjonen og topp moderne anlegg for pakking og foredling av laks og ørret.

Selskapet har i dag tre anlegg for produksjon av settefisk, et i Vindafjord og to i Bømlo, pluss en eierandel i Sævereid Fiskeanlegg i Fusa. Totalt har Bremnes Seashore aktivitet på 24 steder. Selskapet har rundt 245 ansatte og i snitt 160 tonn ulike produkter som skal transporteres ut i verden hver dag.