I sommer ble det kjent at 25 lakseoppdrettere på Vestlandet, som har aktivitet i Produksjonsområde 4, Nordhordland til Stadt, saksøker staten. For mye lakselus gjorde at området ble rødt i det såkalte trafikklyssystemet, noe som gjør at produksjonskapasiteten må reduseres med seks prosent de neste to årene.

Nå er datoen for rettssaken bestemt – og den blir 08. februar i Sogn og Fjordane Tingrett i Førde. Det er satt av to uker til rettssaken. I søksmålet mot staten håper de 25 oppdretterne primært å få endret forvaltningen, men de krever også 250 millioner kroner i erstatning som et minimum.

Talsperson for oppdretterne i søksmålet, Even Søfteland, tror saken vil få oppmerksomhet også utenfor havbruksnæringen.

– Det blir en interessant sak – det er første gang en næring går til søksmål mot staten på denne måten. Det er første gang man både prøver det rettslige grunnlaget, men også det biologiske grunnlaget. Sånn sett er saken interessant både for vår næring og andre næringer. Det tyder den eksterne interessen på, sier Søfteland til IntraFish.

Alternativ forslag

Havbruksaktørene i PO 4 har ikke vært passive etter at vedtaket om seks prosent reduksjon kom 4. februar 2020. I mars i fjor kom havbruksaktørene i PO4 med et forslag som de mener ville ha styrket forholdene for villaksen i utvandringsperioden mer enn den vedtatte reduksjonen.

Aktørene har sagt seg villig til å redusere produksjonen med 12 prosent fra april til august, fra 2020 og frem til 2022. Dette er fremlagt for NFD som et tilbud som kan forlike saken.

– For enkelte selskaper vil det være en reell produksjonsnedgang, men ikke så stor som når man har nedtrekk hele året på seks prosent. Dette tilbudet ligger fortsatt åpent for NFD, sier Søfteland.

TRAFIKKLYS-SYSTEMET
  • Norge er delt inn i 13 produksjonsområder som fargelegges annethvert år
  • Fargen bestemmes blant annet ut fra lusetellinger på lokalitetene
  • Tanken er at lus over et bestemt nivå påvirker villaksen
  • Lusenivået avgjør om oppdretterne i området får lov til å vokse, eller om de må redusere produksjonen
  • Trafikklyssystemet skal sørge for forutsigbar og bærekraftig vekst i norsk havbruk

Selv om mulighetene fortsatt er til stede for et forlik, er havbruksaktørene forberedt på at det blir rettssak om en drøy måned, uttaler han.

– Vi som næring er forberedt på at det blir rettssak 8. februar, og vi er godt forberedt. Som alle andre som går til sak har vi en forventning om å få gjennomslag for de synspunkt vi legger frem, sier Søfteland og legger til:

– Vi tror ikke vår motpart, Nærings- og fiskeridepartementet, har fokus på et forlik, og begge parter har forberedt seg til at saken gjennomgås i retten. Det betyr at vi følger vanlige prosedyrer for oppbygging av en helhetlig sak rettet inn mot rettsapparatet.

Advokatene som skal føre saken for oppdretterne er Grunde Bruland fra advokatfirmaet Wikborg Rein, Trond Hatland fra Thommessen og Halfdan Melbye fra Sands.

Konsekvenser for næringen

Talsmannen for oppdretterne i vest sier nedtrekket på seks prosent har fått merkbare konsekvenser for selskapene i PO4.

– Oppdretterne har tatt sitt nedtrekk på seks prosent og taper ukentlig store verdier knyttet til at en ikke kan utnytte lovlig tilegnet MTB-volum. Det vi helt klart ser i PO4, eller i det gamle Sogn og Fjordane, er at dette nedtrekket dessverre har kommet midt opp i koronasituasjonen og samtidig i en tid hvor flere store hjørnesteinsbedrifter, spesielt i Midtre/Ytre Sogn, har måttet legge ned eller redusere antall ansatte – både i Hyllestad og Høyanger. Der har det forsvunnet opptil 300 arbeidsplasser.

– Det er uheldig og vi merker at havbruksbedriftene trekker i bremsene. De setter investeringer på vent og starter å tenke gjennom hvor de skal de neste 0–10 år, og det er klart at det ene forsterker det andre og det skaper en uheldig situasjon. Det blir mer usikkerhet når rammebetingelsene er uforutsigbare, sier Søfteland.

– Hvor mye bruker dere på advokater?

– Vi bruker det antall kroner som er nødvendig for å få belyst saken fra vårt ståsted.

– Har begrunnet det godt

Selv om de er klare for rettssak er Søfteland klar på at en alltid vil vurdere andre løsninger om disse skulle dukke opp.

– Det å ta en sak til retten er på mange måter et nederlag for alle parter, og en skal alltid tilstrebe å unngå å møtes i retten. Det å sette seg ned rundt et bord og diskutere både grunnlag for, og alternativer til en løsning er ofte det som til slutt gir det beste resultatet for de det gjelder, villaksen. Men en må være to parter som vil. Vi har spilt inn vårt alternativ til staten og begrunnet det godt, så må staten selv tenke gjennom hva de ønsker.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen mener myndighetene har et godt grunnlag for beslutningen om nedtrekk.

– Jeg har forståelse for utfordringene pandemien fører til for oppdrettsnæringen, og registrerer at oppdretterne i PO4 er uenige i grunnlaget for fargeleggingen i sitt område og har saksøkt staten. Jeg mener vi har et godt faglig grunnlag for beslutningene som er tatt. Utover dette ønsker jeg ikke å kommentere søksmålet, skriver Ingebrigtsen i en epost til IntraFish.

Det er advokatene Hilde Lund og Knut Klever Næss hos Regjeringsadvokatene som fører saken på vegne av NFD.

__________________________________________________________________________________________________

Lyst til å lese flere saker hos IntraFish? Prøv oss for 1 krone den første måneden.