Dynaspace er med i bedriftsinkubatoren Esa BIC, ledet av Den europeiske romfartsorganisasjon (Esa). Gjennom Esa får