- Selskapets egenkapital er stort sett borte. Det er ingen grunn til å utsette en slik nedskriving,