- Selskapets egenkapital er stort sett borte. Det er ingen grunn til å utsette en slik nedskriving, kommenterer styremedlem Helge Singelstad i Lerøy Seafood Group. Singelstad er også finansdirektør i Lerøy Seafood Group som skrev ned verdien av aksjeposten på ti prosent i Hjaltland til null.

- Det er behov for ny egenkapital. De må skje en kapitaltilførsel, og styret er i dialog med fremmedkapitalen, legger han til.

På spørsmål om Lerøy Seafood Group vil delta i en emisjon, svarer Singelstad: - Det har ikke Lerøy kommunisert noe om.