Når Tekfisk snakker med daglig leder i Eide Fjordbruk, Sondre Eide, sitter han på toget og er ennå ikke fullt orientert om omgjøringen av avslaget. Om fremtiden for prosjektet, mener han at de må