Det skriver selskapet Ecomerden i en pressemelding.

Den semilukkede merden har en kapasitet på en million ettkilos smolt. Merden skal driftes i kombinasjon med åpne merder. Smolten går fra settefiskanlegget, med første fase beskyttet i Ecomerden, og så flyttes over i de åpne merdene i siste fase før slakt. Merden har et volum på 30.000 m³. Selskapet har obsjon på kjøp av ytterligere en merd.

– Vi i Ecomerden er veldig stolte av å bli en leverandør til Eide Fjordbruk, som den mest innovative oppdretteren i landet, skriver selskapet i meldingen.

Daglig leder Jen Erik Kyrkjebø i Ecomerden.

Daglig leder Sondre Eide i Eide Fjordbruk sier i meldingen at han er glad for å kjøpe lukket merd fra dem som er komme lengst med denne teknologien.

– Det er galskap at konsesjonssystemet stimulere matprodusenter av laks til å lage mellomstor fisk på land i Norge når det er mer energikrevende, fører til varige naturinngrep og i alt er betydelig mindre bærekraftig. Man kan oppnå alle fordelene, samt begrense utfordringene landbasert oppdrett har, sier Eide i meldingen – og legger til:

Bilde av Ecomerden under bygging. Arkivfoto. Foto: Joar Grindheim

– Her bør konsesjonssystemet være likestilt mellom land og sjø. Med innovasjon som postsmolt/mellomstorfisk produsert i lukket merd, er målet vårt i Eide å videreføre vårt mål om å klare de strenge lusegrensene som trafikklyssystemet legger opp til, samt korte ned produksjonssyklusen i åpne merder ytterligere for på sikt å kunne unngå avlusing.

Han sier videre at utfordringene må løses teknologinøytralt med fokus på innovasjon og bærekraft.

– Da er det viktig å stimulere til at aktører som Ecomerden får utvikle seg, samt at Norge får utvikle sine naturgitte fortrinn som rene beskyttede fjorder har.