Eirik Sørgård tar over som styreleder i Gigante Salmon. Det går frem i en kunngjøring fra selskapet.

Sørgård tar over for Kjell Arild Lorentsen, som sammen med Kristin Ingebrigtsen blir styremedlemmer i Gigante Salmon.

Mandag kom nyheten om at selskapet er i mål med emisjon på 222 millioner kroner. Gigante Salmon har søkt om opptak til handel på Euronext Growth, og første handelsdag er forventet å være på eller rundt 5. juli.

GIGANTE HAVBRUK
  • Oppdrettskonsernet ble etablert i 1988 med hovedkontor i Bodø. Største eier er Kjell Lorensens familie. Han har råderett over alle A-aksjer så lenge han lever.
  • Gigante er én av de største eierne i Salten Aqua-gruppen som omfatter stamfisk- og smoltproduksjon (ikke matfisk), slakteri og salgsselskap.
  • Gjennom det heleide datterselskapet Gildeskål Forskningsstasjon (Gifas) driver konsernet en betydelig aktivitet innen forskning og utvikling. Det er initiert og utført en rekke utviklingsprosjekter, også innenfor eksponert havbruk.
  • Forsknings-avdelingen ved Gifas består i dag av en rekke årsverk med personell som har høy kompetanse på master- og doktorgradsnivå.