Tidligere fiskeriminister Otto Gregussen er «endelig» blitt pensjonist.

– Når man plutselig har god tid, og plutselig ikke har arbeidsgiveransvar – eller må delta på morgenmøter, eller har medarbeidermøter, er det utrolig hvor frittalende en kan bli, påpeker 66-åringen som er bosatt i Trondheim.

Han nyter det å kunne selv velge hva han bruker tiden på. For helt arbeidsledig er han ikke. Han har opprettet et eget enkeltpersonforetak.

– Det har jeg har brukt til å gi gode råd når noen har spurt, som er veldig hyggelig.

Nylig ble det kjent at han også blir en del av nettverket til Seafood People, som driver med rekruttering og rådgivning.

– Denne friheten til å bare kunne engasjere meg i ting som jeg synes er morsomt, og frihet til å ikke engasjere meg i ting som jeg ikke synes er morsomt. Jeg har jo pensjon uansett. Det er veldig fint.

Han leier kontorplass på Blåbasen i Trondheim sentrum. Her sitter det flere folk som jobber med fiskeoppdrett og fiskeri.

– En del av friheten bruker jeg på å ikke komme på kontoret klokken 8.

Studerer videre

Otto Gregussen er fra Bodø og har hatt en rekke roller i næringsliv, organisasjonsliv og innen det politiske området.

Otto Gregussen

Stilling: Rådgiver og pensjonist. Står på 13. plass på Arbeiderpartiets nominasjonsliste til bystyret i Trondheim.

Alder: 66 år

Bosted: Trondheim

Utdannelse: Fiskeriøkonom

Oppvokst: Bodø

Han var politisk rådgiver, statssekretær og statsråd i Fiskeridepartementet i perioden 1992 til 2001. Gregussen har også ledet Norske Fiskeoppdretteres Forening, Norshell og Norges Sildesalgslag, samt vært regiondirektør i NHO i Trøndelag og ledet Fiskeridirektoratets avdeling i Trøndelag. Han var ansatt ved hovedkontoret i Fiskarlaget i 12 år før han gikk inn i politikken.

Han siste stilling var som generalsekretær i Norges Fiskarlag, hvor han gikk av med pensjon i 2021.

Nå driver han og skolerer seg i ting han selv synes er spennende.

Han er opptatt av bærekraftsrapportering. Og EUs taksonomi for økonomisk aktivitet.

– Jeg synes det er veldig bra at næringslivet finner sammen om løsninger som kan hjelpe jorden til å nå sine klimamål, når man har valgt fra EU sin side å bruke økonomiske virkemiddel i kampen for et bedre miljø og jorden. Mekanismen er at vi som kan fremlegge et godt miljøregnskap og ta ansvar og gjøre forbedringer, får de beste lånebetingelsene. Jeg tror vi er inne på noe som er riktig.

Vil sertifisere seg innen bærekraftsrapportering

Han sier at taksonomien er EU sin måte å sette dette i system på, men næringslivet har frivillig begynt å sette egne standarder for hvordan næringen kan utvikle seg. GRI er den mest anerkjente standarden.

– Det å rapportere på en god måte, blir både et vilkår for å få god finansiering, men det viser seg ofte at bedrifter som tar dette på alvor, får nytte av det. Og gjerne høyere inntekter og reduserte kostnader i egen bedrift.

Han har tatt flere kurs i emnet, blant annet ved London Business School.

Intensjonen hans er å sertifisere seg til å bli rådgiver innen GRI. Global Reporting Initiativ. Eller bærekraftsrapportering, enkelt forklart. Håpet er å avlegge eksamen i løpet av våren.

– Dette er viktig og veldig artig. Når man plutselig får tankefrihet og ikke henger i en stropp, kan man helt ut av det blå få engasjement for noe man ikke har tenkt på før.

Otto Gregussen er fortsatt politisk aktiv, men tror ikke han blir å finne i rollen som fiskeriminister igjen. Foto: Anders Furuset

Ville satt søkelys på mulighetene

Gregussen var fiskeriminister i 2000/2001 under Gro Harlem Brundtland.

Hvis du ble fiskeriminister igjen – hva ville du gjort da?

– Jeg ville gjort det samme som jeg gjorde, og satt søkelyset på de fantastiske mulighetene som finnes i næringen. Og tatt tak i en skikkelig strategi som går på bærekraft i hele næringen. Det handler både om ressursforvaltningen og med tanke på miljø. Alt i verdikjeden fra transportmuligheter til hvordan vi behandler folk. Vi har det i systemet, men det handler om å dokumentere det.

– Kan vi komme til å se deg i fiskeriministerrollen igjen?

– Det er helt uaktuelt at jeg bli fiskeriminister i en alder av 66 år.

– Synes fiskere må vike hele tiden

Gregussen er tydelig på at han mener vi mangler en overordnet plan for hvordan havområdene skal bruke

– Jeg synes ikke man skal fremstille sameksistens som en veldig stor idyll. For havområder kan ikke brukes til mange ting samtidig i tid og rom. Jeg synes at fiskere må vike hele tiden og at man blir så opptatt av at man skal skape veldig mange nye ting. Det er veldig sunt å fokusere på hva som er potensialet i de tradisjonelle næringene, som vi vet at vi har, og hvor vi vet vi får ting til.

Han påpeker at hvis man skal satse på nye områder, som havvind eller gruvedrift, må man avklare interessen til andre næringer.

– Jeg ser at havvindnæringen sier at man skal ha et avklart forhold til fiskeri. Men jeg synes det er en myndighetsoppgave. Det må være mulig for staten å si at dette skal vi bruke havområdene til. De må regulere hvordan dette skal foregå, understreker han.

«Den tankefulle»

Gro Harlem Brundtland beskrev Gregussen som «den tankefulle» i selvbiografien sin.

– Det er faktisk mange som sier at jeg er veldig kjedelig, sier han og ler.

66-åringen forteller om en gang han var i utdrikningslag til en kompis og fikk beskjed om å dra hjem fordi han «ødela» stemningen.

– Jeg er kveldstrøtt, legger meg tidlig og står opp tidlig. Det var en som sa til meg da at det ikke så ut som jeg hygget meg, så om jeg ikke bare kunne gå hjem istedenfor å ødelegge stemningen. Jeg var så trøtt at jeg like gjerne kunne gå hjem og legge meg.

– Jeg er ikke en festløve og det er få skandaler.

Ivrig golfer

Gregussen har kjørt stor motorsykkel i mange år, noe han synes har vært fantastisk. Men viljen til å farte rundt i all slags vær er ikke like stor lengre.

– Det er grunnleggende sunt å drive med noe ufornuftig, sa Otto Gregussen i 2017 da han fortsatt kjørte rundt på motorsykkel. Foto: Arne Fenstad

– Jeg kjente at når man når en bestemt alder, er det en del ting som er kjipt. Man blir mer frossen. Hva er egentlig den store gleden med å sitte ganske ubekvemt på en motorsykkel over lang tid og kjenne på vondter. Jeg orket ikke å bruke mer tid på det.

Nå bruker han fritiden på å spille masse golf.

– Jeg er ikke god, men veldig ivrig. Jeg har holdt på i ganske mange år, men de tre siste årene har jeg tatt det ganske på alvor, sier han og legger til at han også er mye sammen med familien:

– Alle mine barn og barnebarn bor veldig nært der jeg bor, det er veldig koselig.

Nominert til bystyret i Trondheim

Men vi kommer ikke utenom å snakke om grunnrenteskatt, selv om Gregussen sier han ikke vet om det er så viktig med hans standpunkt i saken.

Han konstaterer at man har havnet i en situasjon hvor det faktisk vil bli vedtatt.

– Så gjenstår det å avklare en del praktiske ting som går på innslagspunktet om hvem som skal være omfattet av skatten og hvilken pris man skal bruke når man regner omsetning i bedriften. Det har liten hensikt å diskutere nå om det burde bli innført eller ikke. Det er klart og tydelig flertall for at det blir sånn.

– Men det går an å si at man burde kanskje være litt flinkere i næringen til å fortelle hvilke potensial man har. Og hvilke store verdier og verdiskaping man bidrar med.

Han er fortsatt aktivt medlem i Arbeiderpartiet. Han er nominert til 13. plass for Ap i bystyret i Trondheim.

Kan diskuteres om skatt skaper vekst

Han tror ikke Arbeiderparti-bakgrunnen vil være til hinder for å få oppdrag i næringen.

– Jeg tror ikke de tenker på det. Jeg håper at de tenker at jeg har vært engasjert i mange ting i hele fiskerinæringen. Jeg har et avslappet forhold til det. Det må være en god match for at jeg skal kunne gi råd, både gjennom at det må være noe bedriftene eller organisasjonene har bruk for, og det må være noe jeg selv har lyst til å jobbe med eller engasjere meg i.

Den tidligere fiskeriministeren er opptatt av distriktene og tror at havbruk og fiskeri har potensial til å løse distriktspolitiske utfordringer. Han peker på at man må skape arbeidsplasser som er attraktive, og rekruttere kompetanse som trengs for å skape veksten.

– Så kan man diskutere om det finnes bedre måter å få vekst på enn å tilføre en egen skatt. Det tror jeg at det gjør, men jeg tar ikke stilling til om skatten foreligger nå, er klok eller ikke.