– 2019 var året vi gikk inn i Skretting og Cargills transportsamarbeid, Fjordfrende, og tok over utlogistikken for Cargill i Norge. Tidligere har vi stått