Det dreier seg om til sammen 8.300 tonn filet (omregnet til rund vekt). Veksten på fersk filet er 89 prosent. Veksten på fryst filet er 51