Den offisielle lakseprisen
  • Prisen SSB rapporterer, den offisielle lakseprisen, er etterslepene fra forrige uke.
  • Prisen inkluderer alle vektklasser, kvaliteter og all omsatt fisk, også den som er blitt solgt på kontrakt.
  • Den rapporterte prisen er prisen ved grensen, og inkluderer blant annet frakt- og terminalkostnader.
  • Prisen oppdrettere får betalt er vanligvis rundt 1,5 kroner lavere per kilo enn SSB-prisen, ifølge Marine Harvests «Salmon Farming Industry Handbook 2017».

Det viser den ukentlige statistikken fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Samtidig var eksporten av fryst fisk på 428 tonn, tilsvarende en nedgang på 15,2 prosent fra samme uke i fjor.

Snittprisen på fersk laks var 46,24 kroner kiloen, ned 38,4 prosent fra samme uke i fjor eller opp 0,3 prosent sammenlignet med uken før.

Snittprisen på fryst laks var 50,46 kroner kiloen, ned 12,1 prosent fra samme uke i fjor og ned 4,8 prosent fra uken før.