Eksporten var dermed knappe 1.000 tonn over eksporten samme uken i fjor. Det går frem av tall fra Norges sjømatråd.

Så langt i år er det dermed eksportert 1.127.980 tonn laks rund vekt fra Norge mot 1.070.611 på samme tid i fjor.