I 2013 ble rundt 112.000 tonn fersk norsk laks (målt i produktvekt)