Veka før låg prisen på 69,94 per kilo fersk laks. Eksportkvantum for fersk laks i veke 25 enda på 16.081 tonn, Det er 6,4 prosent lågare