«Kraftig eksoftalmi, fistel med underliggende puss fra overkant av øye, svullen milt.»

«Ene øye mangler, deformitet i ryggsøylen, anemisk, begynnelse gonadedannelse.»

«Pistrete gjeller, skjoldet lever, ascites, hjertespreng.»

Slik beskrives tre ulike fisk i en rapport fra den børsnoterte oppdrettsgiganten Lerøys oppdrettsanlegg ved Rongøy utenfor Bergen. «Munnråte», «snuteskade» og «skjelltap» er ord som går igjen for andre fisker.

Beskrivelsene av fiskene er hentet fra obduksjoner av selvdød fisk ved anlegget. På grunn av ekstraordinær høy fiskedødelighet, har selskapet vært nødt til å sende ekstra informasjon til Mattilsynet.