De to ulykkene i forrige uke skjedde om bord i arbeidsbåten