– Kor mykje meining er det i lusetiltaka me gjer. Me er prisgitt alle andre i eit veldig stort område.