Årsaken er byråkratiske forviklinger på grensen mellom EU og Storbritannia etter brexit.

Tyskeide Schenker har sendt ut følgende melding til alle sine kunder:

«Vi er for tiden tvunget til midlertidig å suspendere alle transporttjenester fra kontinentet til Storbritannia med umiddelbar virkning.»

Begrunnelsen er brexitavtalen har medført «enorme byråkratiske forskrifter», spesielt for mottakere i Storbritannia.

Schenker melder at britiske mottakere ikke klarer å håndtere de nye reglene. De fleste importører i Storbritannia har aldri håndtert fortolling før, og trenger ytterligere veiledning om det nye regelverket.

– Derfor må vi råde deg til å utsette alle forsendelser inntil videre. Vi vil gjøre vårt ytterste for å bidra til at denne situasjonen bedrer seg slik at vi kan fortsette med å utføre våre tjenester som normalt, heter det i meldingen fra Schenker.

Fire dager forsinket

Litauiske Girteka Logistics har i løpet av 25 år blitt ett av Europas største transportselskaper. Hver uke kjører de 50 vogntog med laks og annen sjømat fra Norge til Storbritannia. Det blir 2.560 vogntog i året.

Vogntog med laks. Foto: Girteka Logistics

– Den nåværende situasjonen er utfordrende for alle bransjer. Det er mye usikkerhet når det gjelder prosedyrer for inn- og utførsel av varer til og fra Storbritannia. Transporter blir fra én til fire dager forsinket. Noen av kundene våre har utsatt å sende varer til Storbritannia inntil prosedyrer med tolldeklarering blir avklart. Noen møter problemer når de krysser grensen. Girteka gjør alt hva vi kan for å bidra til å løse formalitetene, skriver Kęstutis Čižikas i en epost til IntraFish. Han er sjef for Girteka Logistics’ skandinaviske forretningsenhet.

Begrenset aktivitet

IntraFish har stilt følgende spørsmål til Schenker AS som er én av de største norske transportørene av fersk fisk til Europa:

– Etter snart to uker etter brexit, hva er deres erfaringer med norske lakse- og fisketransporter inn til Storbritannia?

– I løpet av de siste to ukene har vi hatt begrenset med volum til Storbritannia fra Norge. Så vi kan ennå ikke svare på spørsmålet, skriver salgs- og markedsdirektør Peter Stangeland i Schenker Norge i en epost til IntraFish.

Ikke så ille som fryktet

Cermaq svarer oss at «situasjonen så langt ikke er så ille som fryktet», men at det kan bli utfordringer senere når vareflyten øker etter en rolig start på året.

– Det går faktisk veldig bra. Det kunne vært langt verre. Vi har så langt i år ikke hatt utfordringer å snakke om. Jo, det har gått noe tregere med fortolling uten at det har oppstått forsinkelser som er verdt å snakke om, sier Brede Løfsgaard til IntraFish. Han er salgsdirektør Europa for Cermaq Norge.

Brede Løfsgaard er salgsdirektør Europa for Cermaq Norge. Foto: Cermaq

Men han presiserer at begynnelsen av januar har vært en stille periode for lakseprodusenten fordi Cermaq har holdt tilbake på forsendelsene over den engelske kanal.

– Det gikk store volumer rett før nyttår. Da var det en del forsinkelser i Eurotunnelen. Men det blir nok større vareflyt fra oss til Storbritannia utover i måneden – og det kan skape utfordringer, men enn så lenge skal jeg ikke klage, sier Løfsgaard.

Ubegripelig

– Men hvordan går det med fisketransportene ut av Storbritannia?

– Jo, det er utfordringer med fortollingsbiten inn til EU. Jeg er usikker på hvorfor det ikke funker. Men det er kanalisert mye skotsk laks til spotmarkedet i Storbritannia siden det er oppstått problemer med å sende den til EU. Man kan snakke om en dobbel effekt for skottene: Tekniske problemer med fortolling inn i EU gir bestillingsproblemer i neste runde.

Europa-direktøren vil ikke oppgi hvor store volumer Cermaq sender fra Norge til Storbritannia, men selskapet er én av Norges store produsenter med rundt 5 prosent av produksjonen.

– Vi har flere ganger den markedsandelen i Storbritannia, så man må kunne fastslå at vi har en vesentlig del av det britiske markedet, sier Løfsgaard.

Brexit-flagg utenfor det britiske parlamentet. Foto: Shutterstock

Fullstendig katastrofe

I forrige uke meldte IntraFish.com at sjømat-transport ut av Storbritannia var blitt «en fullstendig katastrofe».

EU krever helsesertifikater som godtgjør at fisken tilfredsstiller bestemte krav. Men britene sliter. De har ikke tilstrekkelig mange sertifiserte veterinærer. Dessuten må sertifikatet oversettes til alle språkene i de EU-land som vogntogene med laks og annen sjømat kjører gjennom.

Tollmyndighetene på begge sider av kanalen slet i forrige uke dessuten med dataproblemer. Bilkøene bare vokste. I tillegg kommer problemene med den nye covid-19-varianten som ble påvist i Storbritannia. Den har ytterligere begrenset kommunikasjonen over grensen.

Skylder på hverandre

Skotske sjømat-produsenter har bedt britiske myndigheter om å rydde opp, men britiske myndigheter skylder på skotske myndigheter.

– Den skotske regjeringen har vedvarende nektet å godta den demokratiske avstemningen om å forlate EU, men det tillater ikke dem å abdisere sitt ansvar overfor skotske virksomheter, sier David Duguid til Financial Times. Han er Storbritannias statsråd med ansvar for Skottland.

Skotske myndigheter svarer at de har gjort sitt ytterste for å hjelpe eksportørene til å navigere gjennom de nye prosedyrene.

Priser og markedsandeler

De skotske lakseoppdretternes bransjeorganisasjon SSPO melder at problemene styrker konkurrentenes stilling på kontinentet. Norge blir ikke nevnt eksplisitt, men figurerer mellom linjene.

Tavish Scott Foto: SSPO

SSPO har ikke svart direkte på spørsmål fra intrafish.no, men viser til pressemeldinger som de produserer mange av om dagen.

– Vi har hatt lastebiler med laks fast i Skottland og ventet på riktig papirarbeid. Vi har sett forsinkelser i Frankrike på grunn av IT-problemer med å få inn helt nye systemer og forvirring overalt. Våre medlemmer er ressurssterke og har prøvd alt de kan for å få fisk ut til kunder i Europa, inkludert nye ruter, men hver forsinkelse tvinger prisen på vårt produkt ned og gir initiativet til våre internasjonale konkurrenter, uttaler administrerende direktør Tavish Scott i SSPO i én av pressemeldingene.

Laks er Storbritannias største eksportprodukt innen matvarer. Hvis drikke inkluderes, er whisky størst.

SSPO og andre skotske bransjeorganisasjoner gjør nå hva de kan for å få den britiske regjeringen til å hjelpe til med å løse forsinkelsene.

Vanligvis krysser rundt 10.000 vogntog kanalen hver dag. De skal nå kontrolleres hvert for seg. Fisketransportene utgjør en mindre andel, men det rapporteres at fersk fisk må kasseres fordi bilene blir stående for lenge på grensen.

_______________________________________________________________________________________________

Lyst til å lese flere saker fra havbruksnæringa? Prøv oss for 1 krone den første måneden!