Eide Fjordbruk søkte i april 2016 om 6 utviklingstillatelser for å realisere konseptet «Framsyn». Sentralt i prosjektet er ifølge søknaden utvikling av en åpen dataplattform for oppdrettsnæringen som