Det er Hauge Aqua som endelig får realisert et første «egg» av typen E2000. Dette er et noe mindre egg enn den fullvoksne versjonen på 44 meter. E2000 er myntet på postsmoltproduksjon, og vil kunne håndtere en biomasse på 90 til 100 tonn fisk på opp mot ett kilo når den kommer i sjøen på grønn konsesjon neste vår.

Glad for norsk produsent

– Det er en god følelse å ha fått satt kontrakt, sier Hauge Aqua-gründer Cato Lyngøy til Tekfisk.

Han er glad for at det er en norsk bedrift som har vist seg konkurransedyktig på leveransen.

– Det kjennes veldig trygt at det er Herde kompositt vi signerer med. De har lang erfaring og tung kompetanse for produksjon i nettopp dette materialet.

Produksjonstiden er beregnet til å ta ett år fra inngått kontrakt.

Hør gründeren selv fortelle om Egget i denne Tekfisk-podkasten:

Nei til lokalitet

Et skår i gleden er at planutvalget i Molde kommune har sagt nei til søknaden for en lokalitet på Veøy sør i Romsdalsfjorden. Arealet ble valgt fordi der ikke var avsatt egnet areal i den interkommunale kystsoneplanen. Område er «ikke egnet» for konvensjonell oppdrett i åpen merd, og Hauge Aqua søkte derfor dispensasjon.

– Det er skuffende selvfølgelig, medgir gründeren.

Han mener det er lite fremtidsrettet å vektlegge en plan utviklet for flere år siden, før ny teknologi med lukkede anlegg var påtenkt.

Med det lukkede Egget vil næringens hovedutfordringer langt på vei være løst. Lusefritt vann hentes fra dypet, rømning er eliminert og slammet kan enkelt samles opp og utnyttes videre.

– De har sagt at de er positive til teknologien, men ser ikke at ny teknologi krever nye arealdisposisjoner. Et paradoks, mener Lyngøy.

Nå vurderer han å anke avslaget.

Cato Lungøy i Hauge Aqua er gründer og bekymret for avslaget. Foto: Joar Grindheim

Brøt med Mowi, bygger videre

Tidligere i år kunngjorde Cato Lyngøy at han ville bryte utviklingssamarbeidet med Mowi, etter mange år med motgang, og der han mener lite har skjedd rundt oppstart av Egget.

Produksjonen av det første Egget vil imidlertid gå ufortrødent Hardanger. Herde kompositt er et nystartet selskap, og er tuftet på den tradisjonsrike livbåtfabrikken-fabrikken på Ølve i Kvinnherad. Den har vært eid av Palfinger siden 2016. Fabrikken er verdensledende i produksjon av komposittkonstruksjoner.

Postsmolt-Egget skal håndtere postsmoltproduksjon for matfiskprodusenter, i tillegg til å fungere som separat smoltenhet opp mot settefiskanlegg, eller stamfisk i siste fase.

E2000 blir 21 meter høyt, og vil ha en livvidde på 15 meter. Det gir rom for 1850 kubikkmeter med vann.

Om et år skal E2000, postsmoltversjonen av Egget står klart i sjøen. Foto: Hauge Aqua

Hønen eller egget-situasjon

Lokaliteten i Geilfjorden ved Langfjorden står fremdeles ved lag, men vil lide under en «hønen eller egget»-problemstilling.

– Før vi kan ta den i bruk, må teknologien være mer moden.

Lokalitetene lenger ut ved Korsvika og Veøya sør skulle nettopp teste ut konseptet rundt det lukkede anlegget. Gründeren er bevisst på å bygge det store Egget på 44 meter etter erfaringer fra postsmoltproduksjonen.

– I praksis betyr dette at vi ikke har egne lokaliteter å teste ut teknologien på, sier Lyngøy.